1. Úvod
 2. Ochrana osobných údajov e-shopu www.oxysport.sk
Ochrana osobných údajov e-shopu www.oxysport.sk
 1. Spoločnosť OXYGEN Group s.r.o., so sídlom Hagarova 2544/5, 831 52 Bratislava, IČO 50 303 376, zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 111220/B, ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovteľ“) spracováva v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko, titul
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia GDPR - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou OXYGEN Group s.r.o., teda Prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto Prevádzkovateľa spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Poskytovateľom služby platobnej brány GOPAY, prevádzkovanej spoločnosťou GOPAY s.r.o., sídlom Planá 67, 370 01 Planá, ČR
  • Skladovacia a doručovacia spoločnosť FREE Company s.r.o., sídlom Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, SR
  • Doručovacia spoločnosť Slovenská pošta a.s., sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, SR
  • Kuriérska služba DPD, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, SR
  • Portál Heureka.sk, prevádzkovaný spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR
  • Účtovná kancelária Gwent Accounting SK s.r.o., sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, SR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 4. Prevádzkovateľ nemá osobu tzv. poverenca. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese info@oxysport.sk

 5. Prevádzkovateľ webovej stránky www.oxysport.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia GDPR, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Ďalšie informácie
 6. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Zákona máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Zákona porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Zákonom
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

logo GoPaylogo Verified by VISAlogo MasterCard Secure Codelogo VISAlogo VISA Electronlogo MasterCardlogo MasterCard Electroniclogo Maestro

Užitočné informácie

Osobný odber

Po obdržaní SMS kódu
Po - Pi: 8 - 18 hod

isklad (Golden city)
Stará Vajnorská 11
831 04 Bratislava 3

Kontakt
Logo
Po - Pi: 10 - 18 hod
© 2016 – 2020 oxysport.sk | Webdesign 5-ko
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.